Registrer    
Ydelser › Billeder og flyfoto › Billedbehandling
Billedbehandling
I forbindelse med GIS, bliver billeder, som for eksempel skannede kort eller flyfotos, ofte brugt som baggrund for anden data. Men disse billeder indeholder også i sig selv en mængde information, der kan bidrage til en mere dybtgående analyse og nytolkning af elementer i et landskab.

For at gøre disse informationer tilgængelige, er det nødvendigt at behandle billederne med digitale specialværktøjer.

Til opgaverne benytter I•GIS state-of-the-art software fra bl.a. ERDAS og ESRI.


Indscanning af fotomateriale
Idet detaljeringsgraden af fotomaterialet er meget høj, skal scannerudstyret have en høj kvalitet, både hvad angår opløsningsevnen, farvedybde og mekanisk præcision.
I•GIS har dette udstyr, samt software og hardware til at håndtere de store datamængder der fremkommer.
Orthofoto fremstilling
Vi fremstiller digitalt billedmateriale på grundlag af analoge fotos. Afhængig af opgaven, andvendes forskellige opretningsteknikker, f.eks. 1. og 2. ordens gekodninger eller orthofoto teknikker anvendes. Dette medfører at billederne bliver rettet op og geokodet, så de kan anvendes i GIS systemer sammen med andre stedbestemte data.

Det digitale materiale kan leveres forskellige formater, f.eks.:

Filformater
 • GEOTiff
 • ERDAS Img
 • ERMAPPER ECW
 • Billedformater tilknyttet worldfiler (ArcView) og MapInfo TAB filer
Kortbladsstørrelser
 • MV planer i 2x3 km
 • 1x1 km
 • Vilkårlige størrelser
Dataleverancemedie
 • Harddisk
 • DVD
 • CD
 • Via FTP

Billedanalyse / klassifikation
Billedanalysen går ud på at finde ensartede mønstre i billeder og fremstille en tolkning af dette, således at det f.eks. er muligt at skelne forskellige afgrøder fra hinanden, eller få en oversigt over forekomsten af ålegræs i lavvandede områder.


Featureextraction
På baggrund af billedanalysen kan der fremstilles vektordata (polygoner, linier osv.) så der kan opbygges tematiske kort.

Et eksempel kan være en polygon, der omfatter en given vegetationstype, eller punkter der repræsenterer træer i en park.

I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80