1945 1954 1965 1976 1983 1988 1993
Registrer    
Ydelser › Billeder og flyfoto › Historiske flyfotos
Historiske flyfotos
I•GIS har udviklet en specialydelse til at digitalisere, oprette og geokode ældre flyfotos ved hjælp af orthofototeknikken.

Landsdækkende luftfotograferinger er blevet foretaget siden 1940'erne og efter opretning og geokodning har dette flyfotomateriale vist sig at være en uvurderlig kilde til information i forbindelse med den historiske gennemgang af udviklingen i et område.Fotomaterialet kan benyttes i forskellige sammenhænge bl.a. :
 • Miljøhistorisk gennemgang af et område 
 • Kulturel udvikling
 • Byudvikling
 • Landskabsudvikling
 • Råstofundersøgelser
 • Kortlægning af forurenede grunde
 • Planlægning i forbindelse med landbrug og skovdrift
 
 • Juridiske forhold omkring ejendomme og byggesager
 • Naturforvaltining
 • Kulturhistoriske undersøgelser
De digitaliserede flyfotos kan naturligvis lægges ud på Internettet.
Mere om Billedbehandling

Digitalisering af flyfotoarkiver
Papirflyfotoarkiver indeholder meget information, der ikke bliver udnyttet optimalt idet:
 • Papirflyfotos fra forskellige årgange og i forskellig målestok er svære at sammenligne.
 • Det kan være svært at orientere sig på et papirflyfoto.
 • Det kan være omstændeligt og tidskrævende at finde de ønskede papirflyfotos.
 • Det er svært at integrere papirflyfotos med kort og andre informationer.
 • Papirbilleder er udsat for slid og ælde.
 • Billeder kan forsvinde ved udlån.

Vi løser disse problemer ved at tilbyde en systematisk digitalisering af arkiverne - med
skanning, geokodning og orhtoopretning efter behov af hele eller dele af arkivet.

Historisk flyfotoserie
Se eksempler på historiske flyfotos op gennem tiden.

1945 1954 1965 1976 1983 1988 1993


I•GIS  -  Voldbjergvej 14A, 1. sal  -  DK-8240 Risskov  -  i-gis@i-gis.dk  -  Tlf: (+45) 87 31 00 80